Lyophobic

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Lyophobic là gì?

Lyophobic có nghĩa là (n) Kỵ nước, không ưa nước

Lyophobic có nghĩa là (n) Kỵ nước, không ưa nước
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Kỵ nước, không ưa nước Tiếng Anh là gì?

(n) Kỵ nước, không ưa nước Tiếng Anh có nghĩa là Lyophobic.

Ý nghĩa – Giải thích

Lyophobic nghĩa là (n) Kỵ nước, không ưa nước.

Đây là cách dùng Lyophobic. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Lyophobic là gì? (hay giải thích (n) Kỵ nước, không ưa nước nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lyophobic là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lyophobic / (n) Kỵ nước, không ưa nước. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Lyophobic mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Lyophobic .

Read More:   Protective goggles
Check Also
Close
Back to top button