Magnetic Brake

Rate this post

Magnetic Brake là gì?

Magnetic Brake có nghĩa là Bộ hãm từ

Magnetic Brake có nghĩa là Bộ hãm từ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Bộ hãm từ Tiếng Anh là gì?

Bộ hãm từ Tiếng Anh có nghĩa là Magnetic Brake.

Ý nghĩa – Giải thích

Magnetic Brake nghĩa là Bộ hãm từ.

Đây là cách dùng Magnetic Brake. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Magnetic Brake là gì? (hay giải thích Bộ hãm từ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Magnetic Brake là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Magnetic Brake / Bộ hãm từ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Magnetic Brake mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Magnetic Brake .

Read More:   Camshaft bearing journal clearance
Check Also
Close
Back to top button