Managerial accounting

Rate this post

Managerial accounting là gì?

Managerial accounting có nghĩa là kế toán quản trị

Managerial accounting có nghĩa là kế toán quản trị
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

kế toán quản trị Tiếng Anh là gì?

kế toán quản trị Tiếng Anh có nghĩa là Managerial accounting.

Ý nghĩa – Giải thích

Managerial accounting nghĩa là kế toán quản trị.

Đây là cách dùng Managerial accounting. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Managerial accounting là gì? (hay giải thích kế toán quản trị nghĩa là gì?) . Định nghĩa Managerial accounting là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Managerial accounting / kế toán quản trị. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Managerial accounting mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Managerial accounting .

Read More:   Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì?
Back to top button