Map Cracking

Rate this post

Map Cracking là gì?

Map Cracking có nghĩa là Bản đồ phân bố các vết nứt

Map Cracking có nghĩa là Bản đồ phân bố các vết nứt
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Bản đồ phân bố các vết nứt Tiếng Anh là gì?

Bản đồ phân bố các vết nứt Tiếng Anh có nghĩa là Map Cracking.

Ý nghĩa – Giải thích

Map Cracking nghĩa là Bản đồ phân bố các vết nứt.

Đây là cách dùng Map Cracking. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Map Cracking là gì? (hay giải thích Bản đồ phân bố các vết nứt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Map Cracking là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Map Cracking / Bản đồ phân bố các vết nứt. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Map Cracking mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Map Cracking .

Read More:   Fuel pump primary circuit check
Check Also
Close
Back to top button