Measurable

Rate this post

Measurable là gì?

Measurable có nghĩa là (n) Có thể đo được, dễ đo

Measurable có nghĩa là (n) Có thể đo được, dễ đo
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Có thể đo được, dễ đo Tiếng Anh là gì?

(n) Có thể đo được, dễ đo Tiếng Anh có nghĩa là Measurable.

Ý nghĩa – Giải thích

Measurable nghĩa là (n) Có thể đo được, dễ đo.

Đây là cách dùng Measurable. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Measurable là gì? (hay giải thích (n) Có thể đo được, dễ đo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Measurable là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Measurable / (n) Có thể đo được, dễ đo. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Measurable mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Measurable .

Read More:   Needle loom
Check Also
Close
  • press
Back to top button