Media vehicle

Rate this post

Media vehicle là gì?

Media vehicle có nghĩa là Kênh truyền thông

Media vehicle có nghĩa là Kênh truyền thông
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Kênh truyền thông Tiếng Anh là gì?

Kênh truyền thông Tiếng Anh có nghĩa là Media vehicle.

Ý nghĩa – Giải thích

Media vehicle nghĩa là Kênh truyền thông.

Đây là cách dùng Media vehicle. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Media vehicle là gì? (hay giải thích Kênh truyền thông nghĩa là gì?) . Định nghĩa Media vehicle là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Media vehicle / Kênh truyền thông. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Media vehicle mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Media vehicle .

Read More:   Headlamp swiveling motor
Back to top button