Mental health

Rate this post

Mental health là gì?

Mental health có nghĩa là Sức khoẻ tâm thần

Mental health có nghĩa là Sức khoẻ tâm thần
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Luật.

Sức khoẻ tâm thần Tiếng Anh là gì?

Sức khoẻ tâm thần Tiếng Anh có nghĩa là Mental health.

Ý nghĩa – Giải thích

Mental health nghĩa là Sức khoẻ tâm thần.

Đây là cách dùng Mental health. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Luật Mental health là gì? (hay giải thích Sức khoẻ tâm thần nghĩa là gì?) . Định nghĩa Mental health là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Mental health / Sức khoẻ tâm thần. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Mental health mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Mental health .

Read More:   分层开采法 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button