Mismatched fabric color

Rate this post

Mismatched fabric color là gì?

Mismatched fabric color có nghĩa là (n) Màu vải không đúng

Mismatched fabric color có nghĩa là (n) Màu vải không đúng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Màu vải không đúng Tiếng Anh là gì?

(n) Màu vải không đúng Tiếng Anh có nghĩa là Mismatched fabric color.

Ý nghĩa – Giải thích

Mismatched fabric color nghĩa là (n) Màu vải không đúng.

Đây là cách dùng Mismatched fabric color. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Mismatched fabric color là gì? (hay giải thích (n) Màu vải không đúng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Mismatched fabric color là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Mismatched fabric color / (n) Màu vải không đúng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Mismatched fabric color mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Mismatched fabric color .

Read More:   월급을 인상해주세요 tiếng hàn là gì?
Check Also
Close
Back to top button