Missing parts

Rate this post

Missing parts là gì?

Missing parts có nghĩa là Thiếu chi tiết

Missing parts có nghĩa là Thiếu chi tiết
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực May mặc.

Thiếu chi tiết Tiếng Anh là gì?

Thiếu chi tiết Tiếng Anh có nghĩa là Missing parts.

Ý nghĩa – Giải thích

Missing parts nghĩa là Thiếu chi tiết.

Đây là cách dùng Missing parts. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ May mặc Missing parts là gì? (hay giải thích Thiếu chi tiết nghĩa là gì?) . Định nghĩa Missing parts là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Missing parts / Thiếu chi tiết. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Missing parts mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Missing parts .

Read More:   Countershaft bearing preload
Check Also
Close
Back to top button