Moulded buck

Rate this post

Moulded buck là gì?

Moulded buck có nghĩa là (n) Tay đòn gối ủi

Moulded buck có nghĩa là (n) Tay đòn gối ủi
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Tay đòn gối ủi Tiếng Anh là gì?

(n) Tay đòn gối ủi Tiếng Anh có nghĩa là Moulded buck.

Ý nghĩa – Giải thích

Moulded buck nghĩa là (n) Tay đòn gối ủi.

Đây là cách dùng Moulded buck. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Moulded buck là gì? (hay giải thích (n) Tay đòn gối ủi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Moulded buck là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Moulded buck / (n) Tay đòn gối ủi. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Moulded buck mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Moulded buck .

Read More:   as regular as clockwork Tiếng Anh là gì?
Check Also
Close
Back to top button