Moulding planing machine

Rate this post

Moulding planing machine là gì?

Moulding planing machine có nghĩa là Máy bào nẹp

Moulding planing machine có nghĩa là Máy bào nẹp
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Máy bào nẹp Tiếng Anh là gì?

Máy bào nẹp Tiếng Anh có nghĩa là Moulding planing machine.

Ý nghĩa – Giải thích

Moulding planing machine nghĩa là Máy bào nẹp.

Đây là cách dùng Moulding planing machine. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Moulding planing machine là gì? (hay giải thích Máy bào nẹp nghĩa là gì?) . Định nghĩa Moulding planing machine là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Moulding planing machine / Máy bào nẹp. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Moulding planing machine mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Moulding planing machine .

Read More:   ちち tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
Back to top button