Multiplexor

Rate this post

Multiplexor là gì?

Multiplexor có nghĩa là Bộ dồn kênh

Multiplexor có nghĩa là Bộ dồn kênh
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Bộ dồn kênh Tiếng Anh là gì?

Bộ dồn kênh Tiếng Anh có nghĩa là Multiplexor.

Ý nghĩa – Giải thích

Multiplexor nghĩa là Bộ dồn kênh.

Đây là cách dùng Multiplexor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Multiplexor là gì? (hay giải thích Bộ dồn kênh nghĩa là gì?) . Định nghĩa Multiplexor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Multiplexor / Bộ dồn kênh. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Multiplexor mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Multiplexor .

Read More:   可怕 là gì?
Check Also
Close
Back to top button