Noise, vibration and harshness

Rate this post

Noise, vibration and harshness là gì?

Noise, vibration and harshness có nghĩa là Tiếng ồn, rung động, tiếng động

Noise, vibration and harshness có nghĩa là Tiếng ồn, rung động, tiếng động.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tiếng ồn, rung động, tiếng động Tiếng Anh là gì?

Tiếng ồn, rung động, tiếng động Tiếng Anh có nghĩa là Noise, vibration and harshness.

Ý nghĩa – Giải thích

Noise, vibration and harshness nghĩa là Tiếng ồn, rung động, tiếng động..

Đây là cách dùng Noise, vibration and harshness. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Noise, vibration and harshness là gì? (hay giải thích Tiếng ồn, rung động, tiếng động. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Noise, vibration and harshness là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Noise, vibration and harshness / Tiếng ồn, rung động, tiếng động.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Noise, vibration and harshness mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Noise, vibration and harshness .

Read More:   糖粉 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button