Obsolete

Rate this post

Obsolete là gì?

Obsolete có nghĩa là (n) Cũ kỹ, đã lỗi thời, đã teo đi

Obsolete có nghĩa là (n) Cũ kỹ, đã lỗi thời, đã teo đi
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Cũ kỹ, đã lỗi thời, đã teo đi Tiếng Anh là gì?

(n) Cũ kỹ, đã lỗi thời, đã teo đi Tiếng Anh có nghĩa là Obsolete.

Ý nghĩa – Giải thích

Obsolete nghĩa là (n) Cũ kỹ, đã lỗi thời, đã teo đi.

Đây là cách dùng Obsolete. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Obsolete là gì? (hay giải thích (n) Cũ kỹ, đã lỗi thời, đã teo đi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Obsolete là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Obsolete / (n) Cũ kỹ, đã lỗi thời, đã teo đi. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Obsolete mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Obsolete .

Read More:   Khỏe như trâu dịch sang Tiếng Anh là gì?
Back to top button