Offside o/s

Rate this post

Offside o/s là gì?

Offside o/s có nghĩa là Bên xe xa lề đường (có thể trái hoặc phải tuỳ theo tay lái thuận hay nghịch)

Offside o/s có nghĩa là Bên xe xa lề đường (có thể trái hoặc phải tuỳ theo tay lái thuận hay nghịch).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bên xe xa lề đường (có thể trái hoặc phải tuỳ theo tay lái thuận hay nghịch) Tiếng Anh là gì?

Bên xe xa lề đường (có thể trái hoặc phải tuỳ theo tay lái thuận hay nghịch) Tiếng Anh có nghĩa là Offside o/s.

Ý nghĩa – Giải thích

Offside o/s nghĩa là Bên xe xa lề đường (có thể trái hoặc phải tuỳ theo tay lái thuận hay nghịch)..

Đây là cách dùng Offside o/s. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Offside o/s là gì? (hay giải thích Bên xe xa lề đường (có thể trái hoặc phải tuỳ theo tay lái thuận hay nghịch). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Offside o/s là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Offside o/s / Bên xe xa lề đường (có thể trái hoặc phải tuỳ theo tay lái thuận hay nghịch).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   緑雨 tiếng nhật là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Offside o/s mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Offside o/s .

Check Also
Close
Back to top button