Oil breather pipe

Rate this post

Oil breather pipe là gì?

Oil breather pipe có nghĩa là Ống thông hơi các te

Oil breather pipe có nghĩa là Ống thông hơi các te.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ống thông hơi các te Tiếng Anh là gì?

Ống thông hơi các te Tiếng Anh có nghĩa là Oil breather pipe.

Ý nghĩa – Giải thích

Oil breather pipe nghĩa là Ống thông hơi các te..

Đây là cách dùng Oil breather pipe. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Oil breather pipe là gì? (hay giải thích Ống thông hơi các te. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Oil breather pipe là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Oil breather pipe / Ống thông hơi các te.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Oil breather pipe mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Oil breather pipe .

Read More:   Consumption (csmt)
Check Also
Close
Back to top button