Oil cooler

Rate this post

Oil cooler là gì?

Oil cooler có nghĩa là Bình giải nhiệt dầu (nhớt) (bằng nước hoặc gió)

Oil cooler có nghĩa là Bình giải nhiệt dầu (nhớt) (bằng nước hoặc gió).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bình giải nhiệt dầu (nhớt) (bằng nước hoặc gió) Tiếng Anh là gì?

Bình giải nhiệt dầu (nhớt) (bằng nước hoặc gió) Tiếng Anh có nghĩa là Oil cooler.

Ý nghĩa – Giải thích

Oil cooler nghĩa là Bình giải nhiệt dầu (nhớt) (bằng nước hoặc gió)..

Đây là cách dùng Oil cooler. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Oil cooler là gì? (hay giải thích Bình giải nhiệt dầu (nhớt) (bằng nước hoặc gió). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Oil cooler là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Oil cooler / Bình giải nhiệt dầu (nhớt) (bằng nước hoặc gió).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Oil cooler mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Oil cooler .

Read More:   Spent steam
Check Also
Close
Back to top button