Oil pan baffle

Rate this post

Oil pan baffle là gì?

Oil pan baffle có nghĩa là Vách ngăn ở các te dầu

Oil pan baffle có nghĩa là Vách ngăn ở các te dầu.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vách ngăn ở các te dầu Tiếng Anh là gì?

Vách ngăn ở các te dầu Tiếng Anh có nghĩa là Oil pan baffle.

Ý nghĩa – Giải thích

Oil pan baffle nghĩa là Vách ngăn ở các te dầu..

Đây là cách dùng Oil pan baffle. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Oil pan baffle là gì? (hay giải thích Vách ngăn ở các te dầu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Oil pan baffle là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Oil pan baffle / Vách ngăn ở các te dầu.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Oil pan baffle mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Oil pan baffle .

Read More:   Wales
Check Also
Close
Back to top button