On the job training

Rate this post

On the job training là gì?

On the job training có nghĩa là (n) Đào tạo tại chỗ

On the job training có nghĩa là (n) Đào tạo tại chỗ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Đào tạo tại chỗ Tiếng Anh là gì?

(n) Đào tạo tại chỗ Tiếng Anh có nghĩa là On the job training.

Ý nghĩa – Giải thích

On the job training nghĩa là (n) Đào tạo tại chỗ.

Đây là cách dùng On the job training. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc On the job training là gì? (hay giải thích (n) Đào tạo tại chỗ nghĩa là gì?) . Định nghĩa On the job training là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng On the job training / (n) Đào tạo tại chỗ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề On the job training mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về On the job training .

Read More:   Lamellar
Check Also
Close
Back to top button