other agreement

Rate this post

other agreement là gì?

other agreement có nghĩa là các thỏa thuận khác

other agreement có nghĩa là các thỏa thuận khác
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hợp đồng.

các thỏa thuận khác Tiếng Anh là gì?

các thỏa thuận khác Tiếng Anh có nghĩa là other agreement.

Ý nghĩa – Giải thích

other agreement nghĩa là các thỏa thuận khác.

Đây là cách dùng other agreement. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hợp đồng other agreement là gì? (hay giải thích các thỏa thuận khác nghĩa là gì?) . Định nghĩa other agreement là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng other agreement / các thỏa thuận khác. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề other agreement mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về other agreement .

Read More:   Removable front panel
Check Also
Close
  • Stem
Back to top button