Output shaft and bearing retainer

Rate this post

Output shaft and bearing retainer là gì?

Output shaft and bearing retainer có nghĩa là Trục ra và chốt định vị bạc đạn

Output shaft and bearing retainer có nghĩa là Trục ra và chốt định vị bạc đạn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Trục ra và chốt định vị bạc đạn Tiếng Anh là gì?

Trục ra và chốt định vị bạc đạn Tiếng Anh có nghĩa là Output shaft and bearing retainer.

Ý nghĩa – Giải thích

Output shaft and bearing retainer nghĩa là Trục ra và chốt định vị bạc đạn..

Đây là cách dùng Output shaft and bearing retainer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Output shaft and bearing retainer là gì? (hay giải thích Trục ra và chốt định vị bạc đạn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Output shaft and bearing retainer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Output shaft and bearing retainer / Trục ra và chốt định vị bạc đạn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Camshaft bearing journal clearance

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Output shaft and bearing retainer mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Output shaft and bearing retainer.

Check Also
Close
Back to top button