Outside stitched overedge

Rate this post

Outside stitched overedge là gì?

Outside stitched overedge có nghĩa là (n) Đường may ngoài sát mí

Outside stitched overedge có nghĩa là (n) Đường may ngoài sát mí
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Đường may ngoài sát mí Tiếng Anh là gì?

(n) Đường may ngoài sát mí Tiếng Anh có nghĩa là Outside stitched overedge.

Ý nghĩa – Giải thích

Outside stitched overedge nghĩa là (n) Đường may ngoài sát mí.

Đây là cách dùng Outside stitched overedge. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Outside stitched overedge là gì? (hay giải thích (n) Đường may ngoài sát mí nghĩa là gì?) . Định nghĩa Outside stitched overedge là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Outside stitched overedge / (n) Đường may ngoài sát mí. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Outside stitched overedge mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Outside stitched overedge .

Read More:   Architrave, casing
Check Also
Close
Back to top button