Over current relay

Rate this post

Over current relay là gì?

Over current relay có nghĩa là Rơ le quá dòng

Over current relay có nghĩa là Rơ le quá dòng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.

Rơ le quá dòng Tiếng Anh là gì?

Rơ le quá dòng Tiếng Anh có nghĩa là Over current relay.

Ý nghĩa – Giải thích

Over current relay nghĩa là Rơ le quá dòng..

Đây là cách dùng Over current relay. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật điện Over current relay là gì? (hay giải thích Rơ le quá dòng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Over current relay là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Over current relay / Rơ le quá dòng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Over current relay mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Over current relay .

Read More:   Commercial concrete
Check Also
Close
Back to top button