Oxidation

Rate this post

Oxidation là gì?

Oxidation có nghĩa là Sự oxy hóa, quá trình ôxi hóa

Oxidation có nghĩa là Sự oxy hóa, quá trình ôxi hóa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự oxy hóa, quá trình ôxi hóa Tiếng Anh là gì?

Sự oxy hóa, quá trình ôxi hóa Tiếng Anh có nghĩa là Oxidation.

Ý nghĩa – Giải thích

Oxidation nghĩa là Sự oxy hóa, quá trình ôxi hóa..

Đây là cách dùng Oxidation. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Oxidation là gì? (hay giải thích Sự oxy hóa, quá trình ôxi hóa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Oxidation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Oxidation / Sự oxy hóa, quá trình ôxi hóa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Oxidation mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Oxidation .

Read More:   Plastic analysis
Check Also
Close
Back to top button