Oxygen

Rate this post

Oxygen là gì?

Oxygen có nghĩa là Khí ôxi, ký hiệu là O

Oxygen có nghĩa là Khí ôxi, ký hiệu là O.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khí ôxi, ký hiệu là O Tiếng Anh là gì?

Khí ôxi, ký hiệu là O Tiếng Anh có nghĩa là Oxygen.

Ý nghĩa – Giải thích

Oxygen nghĩa là Khí ôxi, ký hiệu là O..

Đây là cách dùng Oxygen. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Oxygen là gì? (hay giải thích Khí ôxi, ký hiệu là O. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Oxygen là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Oxygen / Khí ôxi, ký hiệu là O.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Oxygen mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Oxygen .

Read More:   Rear auxiliary audio controls
Check Also
Close
  • Last
Back to top button