Painting plastic parts

Rate this post

Painting plastic parts là gì?

Painting plastic parts có nghĩa là Sơn các chi tiết nhựa

Painting plastic parts có nghĩa là Sơn các chi tiết nhựa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sơn các chi tiết nhựa Tiếng Anh là gì?

Sơn các chi tiết nhựa Tiếng Anh có nghĩa là Painting plastic parts.

Ý nghĩa – Giải thích

Painting plastic parts nghĩa là Sơn các chi tiết nhựa..

Đây là cách dùng Painting plastic parts. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Painting plastic parts là gì? (hay giải thích Sơn các chi tiết nhựa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Painting plastic parts là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Painting plastic parts / Sơn các chi tiết nhựa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Painting plastic parts mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Painting plastic parts .

Read More:   信用债券 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button