Parallelism

Rate this post

Parallelism là gì?

Parallelism có nghĩa là Sự mòn đều đĩa phanh

Parallelism có nghĩa là Sự mòn đều đĩa phanh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự mòn đều đĩa phanh Tiếng Anh là gì?

Sự mòn đều đĩa phanh Tiếng Anh có nghĩa là Parallelism.

Ý nghĩa – Giải thích

Parallelism nghĩa là Sự mòn đều đĩa phanh..

Đây là cách dùng Parallelism. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Parallelism là gì? (hay giải thích Sự mòn đều đĩa phanh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Parallelism là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Parallelism / Sự mòn đều đĩa phanh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Parallelism mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Parallelism .

Read More:   Annual stocktaking (n)
Back to top button