Parking brake cable check

Rate this post

Parking brake cable check là gì?

Parking brake cable check có nghĩa là Kiểm tra dây cáp phanh tay

Parking brake cable check có nghĩa là Kiểm tra dây cáp phanh tay.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra dây cáp phanh tay Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra dây cáp phanh tay Tiếng Anh có nghĩa là Parking brake cable check.

Ý nghĩa – Giải thích

Parking brake cable check nghĩa là Kiểm tra dây cáp phanh tay..

Đây là cách dùng Parking brake cable check. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Parking brake cable check là gì? (hay giải thích Kiểm tra dây cáp phanh tay. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Parking brake cable check là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Parking brake cable check / Kiểm tra dây cáp phanh tay.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Parking brake cable check mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Parking brake cable check .

Read More:   Buckram
Back to top button