Party

Rate this post

Party là gì?

Party có nghĩa là Đảng

Party có nghĩa là Đảng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Luật.

Đảng Tiếng Anh là gì?

Đảng Tiếng Anh có nghĩa là Party.

Ý nghĩa – Giải thích

Party nghĩa là Đảng.

Đây là cách dùng Party. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Luật Party là gì? (hay giải thích Đảng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Party là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Party / Đảng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Party mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Party .

Read More:   Class of loading
Check Also
Close
Back to top button