Passive anti-theft system transceiver

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Passive anti-theft system transceiver là gì?

Passive anti-theft system transceiver có nghĩa là Máy thu phát tín hiệu trong hệ thống chống trộm

Passive anti-theft system transceiver có nghĩa là Máy thu phát tín hiệu trong hệ thống chống trộm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Máy thu phát tín hiệu trong hệ thống chống trộm Tiếng Anh là gì?

Máy thu phát tín hiệu trong hệ thống chống trộm Tiếng Anh có nghĩa là Passive anti-theft system transceiver.

Ý nghĩa – Giải thích

Passive anti-theft system transceiver nghĩa là Máy thu phát tín hiệu trong hệ thống chống trộm..

Đây là cách dùng Passive anti-theft system transceiver. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Passive anti-theft system transceiver là gì? (hay giải thích Máy thu phát tín hiệu trong hệ thống chống trộm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Passive anti-theft system transceiver là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Passive anti-theft system transceiver / Máy thu phát tín hiệu trong hệ thống chống trộm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Wire cable

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Passive anti-theft system transceiver mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Passive anti-theft system transceiver .

Check Also
Close
Back to top button