Pe stretch film (n)

Rate this post

Pe stretch film (n) là gì?

Pe stretch film (n) có nghĩa là màng pe

Pe stretch film (n) có nghĩa là màng pe
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

màng pe Tiếng Anh là gì?

màng pe Tiếng Anh có nghĩa là Pe stretch film (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Pe stretch film (n) nghĩa là màng pe.

Đây là cách dùng Pe stretch film (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Pe stretch film (n) là gì? (hay giải thích màng pe nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pe stretch film (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pe stretch film (n) / màng pe. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Pe stretch film (n) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Pe stretch film (n) .

Read More:   Loan on overdraft (n)
Check Also
Close
Back to top button