Pellet-type catalytic converter

Rate this post

Pellet-type catalytic converter là gì?

Pellet-type catalytic converter có nghĩa là Bộ xúc tác loại hạt

Pellet-type catalytic converter có nghĩa là Bộ xúc tác loại hạt.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ xúc tác loại hạt Tiếng Anh là gì?

Bộ xúc tác loại hạt Tiếng Anh có nghĩa là Pellet-type catalytic converter.

Ý nghĩa – Giải thích

Pellet-type catalytic converter nghĩa là Bộ xúc tác loại hạt..

Đây là cách dùng Pellet-type catalytic converter. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Pellet-type catalytic converter là gì? (hay giải thích Bộ xúc tác loại hạt. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pellet-type catalytic converter là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pellet-type catalytic converter / Bộ xúc tác loại hạt.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Pellet-type catalytic converter mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Pellet-type catalytic converter .

Read More:   转向销 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
  • Scrub
Back to top button