Perspective, rendering

Rate this post

Perspective, rendering là gì?

Perspective, rendering có nghĩa là Bản vẽ phối cảnh

Perspective, rendering có nghĩa là Bản vẽ phối cảnh
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Bản vẽ phối cảnh Tiếng Anh là gì?

Bản vẽ phối cảnh Tiếng Anh có nghĩa là Perspective, rendering.

Ý nghĩa – Giải thích

Perspective, rendering nghĩa là Bản vẽ phối cảnh.

Đây là cách dùng Perspective, rendering. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Perspective, rendering là gì? (hay giải thích Bản vẽ phối cảnh nghĩa là gì?) . Định nghĩa Perspective, rendering là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Perspective, rendering / Bản vẽ phối cảnh. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Perspective, rendering mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Perspective, rendering .

Read More:   污染程度 tiếng trung là gì?
Back to top button