Phó giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì?

Rate this post

Phó giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì?

Phó giám đốc Trung tâm tiếng Anh có nghĩa là Deputy Director of Centre

Phó giám đốc Trung tâm tiếng Anh có nghĩa là Deputy Director of Centre
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hành chính.

Deputy Director of Centre Tiếng Anh là gì?

Deputy Director of Centre Tiếng Anh có nghĩa là Phó giám đốc Trung tâm tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

Phó giám đốc Trung tâm tiếng Anh nghĩa là Deputy Director of Centre.

Đây là cách dùng Phó giám đốc Trung tâm tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hành chính Phó giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì? (hay giải thích Deputy Director of Centre nghĩa là gì?) . Định nghĩa Phó giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Phó giám đốc Trung tâm tiếng Anh / Deputy Director of Centre. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Treasury stock

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Phó giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Phó giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì?.

Back to top button