Phosphate fertilizer

Rate this post

Phosphate fertilizer là gì?

Phosphate fertilizer có nghĩa là phân lân

Phosphate fertilizer có nghĩa là phân lân
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hóa học.

phân lân Tiếng Anh là gì?

phân lân Tiếng Anh có nghĩa là Phosphate fertilizer.

Ý nghĩa – Giải thích

Phosphate fertilizer nghĩa là phân lân.

Đây là cách dùng Phosphate fertilizer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hóa học Phosphate fertilizer là gì? (hay giải thích phân lân nghĩa là gì?) . Định nghĩa Phosphate fertilizer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Phosphate fertilizer / phân lân. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Phosphate fertilizer mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Phosphate fertilizer .

Read More:   Charger
Check Also
Close
Back to top button