piggyback Tiếng Anh là gì?

Rate this post

piggyback Tiếng Anh là gì?

piggyback Tiếng Anh có nghĩa là Ngồi trên lưng và vai của ai đó

piggyback Tiếng Anh có nghĩa là Ngồi trên lưng và vai của ai đó. Thành ngữ Tiếng Anh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Ngồi trên lưng và vai của ai đó Tiếng Anh là gì?

Ngồi trên lưng và vai của ai đó Tiếng Anh có nghĩa là piggyback Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

piggyback Tiếng Anh nghĩa là Ngồi trên lưng và vai của ai đó. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng piggyback Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ piggyback Tiếng Anh là gì? (hay giải thích Ngồi trên lưng và vai của ai đó. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa piggyback Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng piggyback Tiếng Anh / Ngồi trên lưng và vai của ai đó. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Product introduction

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề piggyback Tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về piggyback Tiếng Anh là gì?.

Check Also
Close
Back to top button