Pineapple winding

Rate this post

Pineapple winding là gì?

Pineapple winding có nghĩa là (n) Xơ lá dứa

Pineapple winding có nghĩa là (n) Xơ lá dứa
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Xơ lá dứa Tiếng Anh là gì?

(n) Xơ lá dứa Tiếng Anh có nghĩa là Pineapple winding.

Ý nghĩa – Giải thích

Pineapple winding nghĩa là (n) Xơ lá dứa.

Đây là cách dùng Pineapple winding. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Pineapple winding là gì? (hay giải thích (n) Xơ lá dứa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pineapple winding là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pineapple winding / (n) Xơ lá dứa. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Pineapple winding mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Pineapple winding .

Read More:   井口 tiếng trung là gì?
Back to top button