Pitman arm

Rate this post

Pitman arm là gì?

Pitman arm có nghĩa là Đòn quay

Pitman arm có nghĩa là Đòn quay.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đòn quay Tiếng Anh là gì?

Đòn quay Tiếng Anh có nghĩa là Pitman arm.

Ý nghĩa – Giải thích

Pitman arm nghĩa là Đòn quay..

Đây là cách dùng Pitman arm. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Pitman arm là gì? (hay giải thích Đòn quay. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pitman arm là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pitman arm / Đòn quay.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Pitman arm mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Pitman arm .

Read More:   Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?
Check Also
Close
Back to top button