Plain round bar

Rate this post

Plain round bar là gì?

Plain round bar có nghĩa là cốt thép tròn trơn

Plain round bar có nghĩa là cốt thép tròn trơn
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

cốt thép tròn trơn Tiếng Anh là gì?

cốt thép tròn trơn Tiếng Anh có nghĩa là Plain round bar.

Ý nghĩa – Giải thích

Plain round bar nghĩa là cốt thép tròn trơn.

Đây là cách dùng Plain round bar. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Plain round bar là gì? (hay giải thích cốt thép tròn trơn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Plain round bar là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Plain round bar / cốt thép tròn trơn. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Plain round bar mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Plain round bar .

Read More:   ちこくじかん tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
Back to top button