Planter

Rate this post

Planter là gì?

Planter có nghĩa là Bồn hoa

Planter có nghĩa là Bồn hoa
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Bồn hoa Tiếng Anh là gì?

Bồn hoa Tiếng Anh có nghĩa là Planter.

Ý nghĩa – Giải thích

Planter nghĩa là Bồn hoa.

Đây là cách dùng Planter. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Planter là gì? (hay giải thích Bồn hoa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Planter là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Planter / Bồn hoa. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Planter mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Planter .

Read More:   Hem width
Check Also
Close
Back to top button