PLC tiếng trung là gì?

Rate this post

PLC tiếng trung là gì?

PLC tiếng trung có nghĩa là progammable logic controlleer bộ điều khiển logic có thể lập trình (plc )

PLC tiếng trung có nghĩa là progammable logic controlleer bộ điều khiển logic có thể lập trình (plc ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thủy điện.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

progammable logic controlleer bộ điều khiển logic có thể lập trình (plc ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là PLC .

Ý nghĩa – Giải thích

PLC tiếng trung nghĩa là progammable logic controlleer bộ điều khiển logic có thể lập trình (plc ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thủy điện..

Đây là cách dùng PLC tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật PLC tiếng trung là gì? (hay giải thích progammable logic controlleer bộ điều khiển logic có thể lập trình (plc ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thủy điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa PLC tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng PLC tiếng trung / progammable logic controlleer bộ điều khiển logic có thể lập trình (plc ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thủy điện.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Conveyer

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề PLC tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về PLC tiếng trung là gì?.

Back to top button