Pocket lining

Rate this post

Pocket lining là gì?

Pocket lining có nghĩa là (n) Lót túi

Pocket lining có nghĩa là (n) Lót túi
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Lót túi Tiếng Anh là gì?

(n) Lót túi Tiếng Anh có nghĩa là Pocket lining.

Ý nghĩa – Giải thích

Pocket lining nghĩa là (n) Lót túi.

Đây là cách dùng Pocket lining. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Pocket lining là gì? (hay giải thích (n) Lót túi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pocket lining là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pocket lining / (n) Lót túi. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Pocket lining mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Pocket lining .

Read More:   CAF (Currency Adjustment Factor)
Back to top button