Points file

Rate this post

Points file là gì?

Points file có nghĩa là Giũa vít lửa

Points file có nghĩa là Giũa vít lửa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Giũa vít lửa Tiếng Anh là gì?

Giũa vít lửa Tiếng Anh có nghĩa là Points file.

Ý nghĩa – Giải thích

Points file nghĩa là Giũa vít lửa..

Đây là cách dùng Points file. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Points file là gì? (hay giải thích Giũa vít lửa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Points file là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Points file / Giũa vít lửa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Points file mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Points file .

Read More:   Neutral
Check Also
Close
Back to top button