Political

Rate this post

Political là gì?

Political có nghĩa là (n) Thuộc về chính trị, chính phủ

Political có nghĩa là (n) Thuộc về chính trị, chính phủ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Thuộc về chính trị, chính phủ Tiếng Anh là gì?

(n) Thuộc về chính trị, chính phủ Tiếng Anh có nghĩa là Political.

Ý nghĩa – Giải thích

Political nghĩa là (n) Thuộc về chính trị, chính phủ.

Đây là cách dùng Political. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Political là gì? (hay giải thích (n) Thuộc về chính trị, chính phủ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Political là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Political / (n) Thuộc về chính trị, chính phủ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Political mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Political .

Read More:   https://Website của chúng tôi/driver-door-lock-control-switch-tieng-anh-ky-thuat-o-to/
Check Also
Close
Back to top button