Power seat

Rate this post

Power seat là gì?

Power seat có nghĩa là Ghế điều chỉnh bằng điện

Power seat có nghĩa là Ghế điều chỉnh bằng điện.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ghế điều chỉnh bằng điện Tiếng Anh là gì?

Ghế điều chỉnh bằng điện Tiếng Anh có nghĩa là Power seat.

Ý nghĩa – Giải thích

Power seat nghĩa là Ghế điều chỉnh bằng điện..

Đây là cách dùng Power seat. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Power seat là gì? (hay giải thích Ghế điều chỉnh bằng điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Power seat là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Power seat / Ghế điều chỉnh bằng điện.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Power seat mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Power seat .

Read More:   ハスのたね tiếng nhật là gì?
Back to top button