Preferred product

Rate this post

Preferred product là gì?

Preferred product có nghĩa là Sản phẩm được ưu đãi

Preferred product có nghĩa là Sản phẩm được ưu đãi
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Du lịch.

Sản phẩm được ưu đãi Tiếng Anh là gì?

Sản phẩm được ưu đãi Tiếng Anh có nghĩa là Preferred product.

Ý nghĩa – Giải thích

Preferred product nghĩa là Sản phẩm được ưu đãi.

Đây là cách dùng Preferred product. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Du lịch Preferred product là gì? (hay giải thích Sản phẩm được ưu đãi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Preferred product là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Preferred product / Sản phẩm được ưu đãi. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Preferred product mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Preferred product .

Read More:   Engine mounting
Check Also
Close
Back to top button