Preliminary design

Rate this post

Preliminary design là gì?

Preliminary design có nghĩa là Thiết kế sơ bộ

Preliminary design có nghĩa là Thiết kế sơ bộ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Thiết kế sơ bộ Tiếng Anh là gì?

Thiết kế sơ bộ Tiếng Anh có nghĩa là Preliminary design.

Ý nghĩa – Giải thích

Preliminary design nghĩa là Thiết kế sơ bộ.

Đây là cách dùng Preliminary design. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Preliminary design là gì? (hay giải thích Thiết kế sơ bộ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Preliminary design là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Preliminary design / Thiết kế sơ bộ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Preliminary design mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Preliminary design .

Read More:   레몬그라스 tiếng hàn là gì?
Check Also
Close
Back to top button