Premium as agreed

Rate this post

Premium as agreed là gì?

Premium as agreed có nghĩa là Phí bảo hiểm như đã thỏa thuận

Premium as agreed có nghĩa là Phí bảo hiểm như đã thỏa thuận
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Phí bảo hiểm như đã thỏa thuận Tiếng Anh là gì?

Phí bảo hiểm như đã thỏa thuận Tiếng Anh có nghĩa là Premium as agreed.

Ý nghĩa – Giải thích

Premium as agreed nghĩa là Phí bảo hiểm như đã thỏa thuận.

Đây là cách dùng Premium as agreed. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Premium as agreed là gì? (hay giải thích Phí bảo hiểm như đã thỏa thuận nghĩa là gì?) . Định nghĩa Premium as agreed là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Premium as agreed / Phí bảo hiểm như đã thỏa thuận. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Premium as agreed mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Premium as agreed .

Read More:   Taper shank
Back to top button