Premium bond

Rate this post

Premium bond là gì?

Premium bond có nghĩa là Trái khoán có thưởng khích lệ

Premium bond có nghĩa là Trái khoán có thưởng khích lệ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Trái khoán có thưởng khích lệ Tiếng Anh là gì?

Trái khoán có thưởng khích lệ Tiếng Anh có nghĩa là Premium bond.

Ý nghĩa – Giải thích

Premium bond nghĩa là Trái khoán có thưởng khích lệ.

Đây là cách dùng Premium bond. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Premium bond là gì? (hay giải thích Trái khoán có thưởng khích lệ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Premium bond là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Premium bond / Trái khoán có thưởng khích lệ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Premium bond mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Premium bond .

Read More:   Elongated piece
Check Also
Close
Back to top button