Primary chain

Rate this post

Primary chain là gì?

Primary chain có nghĩa là Xích truyền động chính

Primary chain có nghĩa là Xích truyền động chính.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Xích truyền động chính Tiếng Anh là gì?

Xích truyền động chính Tiếng Anh có nghĩa là Primary chain.

Ý nghĩa – Giải thích

Primary chain nghĩa là Xích truyền động chính..

Đây là cách dùng Primary chain. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Primary chain là gì? (hay giải thích Xích truyền động chính. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Primary chain là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Primary chain / Xích truyền động chính.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Primary chain mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Primary chain .

Read More:   Line Manager
Check Also
Close
Back to top button